تکمیل فرم آنلاین

قابل توجه مسافرین درخواست کننده ویزای شنگن !

لطفا به سوالا ذکر شده در این پرسشنامه دقیقا پاسخ خود را وارد کنید !

نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
تعداد فرزند(ضروری)
کدملی(ضروری)
آدرس محل سکونت(ضروری)
تلفن ثابت(ضروری)
تحصیلات(ضروری)
رشته تحصیلی(ضروری)
کدپستی محل سکونت
تلفن همراه(ضروری)
ایمیل
سابقه بیماری خاصی دارید ؟ در صورت پاسخ بلی ، نام بیماری ذکر شود(ضروری)
شغل(ضروری)
آیا اولین پاسپورت شما است ؟(ضروری)
آیا ملیت دیگری دارید ؟(ضروری)
تعداد روز ویزای درخواستی
شماره پاسپورت(ضروری)
اسم شرکت یااداره ای که در آن کار می کنید(ضروری)
اگر محصل هستید آدرس و تلفن موسسه آموزشی(ضروری)
سفارت(ضروری)
تلفن محل کار(ضروری)
ایمیل محل کار
آیا شغل دیگری دارید ؟ وارد کنید(ضروری)
آیا تا کنون جهت در خواست ویزای شنگن از شما انگشت نگاری شده است ؟ در صورت بلی ، تاریخ آن قید شود(ضروری)
آدرس محل کار(ضروری)
کد پستی محل کار
تاریخ ویزای آخر(ضروری)

نکته : لازم به ذکر است در صورتی که ریجکتی در هر تاریخی داشته باشید و اعلام نکنید ، 10% از مبلغ قرارداد به عنوان جریمه دریافت خواهد شد و مسافر به دلیل عدم اطلاعات صحیح ریجکت خواهد شد !